Foreningen Akkreditering Danmarks Kvalitetsmodel tilbyder standarder indenfor forskellige områder af socialt arbejde.

Modellen tilbyder én generel organisatorisk standard, og et antal tilbudsspecifikke standarder for hver af de tilbudstyper, som Kvalitetsmodellen favner. Alle typer tilbud bliver således certificeret efter en fælles organisationsstandard samt en eller flere af de tilbudsspecifikke standarder, der fokuserer på netop deres type af tilbud. 

 

Foreningen Akkreditering Danmark har certificerede steder over det meste af Region Sjælland og helt til Region Syddanmark. Virksomhederne har blandt andet døgntilbud for børn og unge, botilbud for voksne, skoletilbud og til sidst dagtilbud.

Se den fulde liste her

 

Foreningen Akkreditering Danmark (FADK) blev etableret i 2014 med det formål at fremme kvaliteten af socialt arbejde i Danmark, både i offentlige og private tilbud.

FADK er ejer af kvalitetsmodellen ADK, der henvender sig til virksomheder på det specialiserede socialområde, der ønsker at integrere en reflekterende og resultatorienteret kultur, og som ønsker at arbejde med dokumentation, kvalificering og udvikling af egen praksis.