ADK Netværket

ADK Netværket

Netværket under Akkreditering Danmark er et netværk af alle de tilbud, der enten har påbegyndt arbejdet med eller allerede har opnået certificering efter Akkreditering Danmarks Kvalitetsmodel.

Kvalificering og opdatering

Det er en vigtig del af det at være certificeret, at man som tilbud deltager aktivt i ADK Netværket, idet det er her, man får ny viden om kvalitetsmodellen og dens værktøjer, samt yderligere input til en forsat kvalificering af tilbuddet. Læring på tværs af de certificerede steder er afgørende for, at man som tilbud kan holde sig opdateret.

Møder i ADK Netværket

Netværket mødes to gange årligt. En dag i forsommeren og to dage i efteråret. På disse dage sættes fokus på kvalitetsmodellen, udvikling på det sociale område, faglig udvikling, og brug af hinanden som netværk. På efterårets møde vælges medlemmer til ADK-udvalget.  Der afholdes også møder i mindre fora, såfremt dette skønnes relevant.