KVALITETSMODELLEN ADK

Foreningen Akkreditering Danmarks Kvalitetsmodel tilbyder standarder indenfor forskellige områder af socialt arbejde.

Modellen tilbyder én generel organisatorisk standard, og et antal tilbudsspecifikke standarder for hver af de tilbudstyper, som Kvalitetsmodellen favner. Alle typer tilbud bliver således certificeret efter en fælles organisationsstandard samt en eller flere af de tilbudsspecifikke standarder, der fokuserer på netop deres type af tilbud. 

Et tilbud med flere typer tilbud (ex. døgntilbud for voksne med tilhørende dagtilbud) skal således ansøge om certificering ved at udarbejde en samlet beskrivelse af sine organisatoriske forhold, og særskilte beskrivelser af praksis i de enkelte afdelinger.

 


 

TILBUDSSPECIFIKKE STANDARDER - HVORDAN ER DE OPBYGGET?

Alle Foreningen Akkreditering Danmarks Standarder er opbygget som beskrevet neden for. Dog kan antal og titel på kriterierne i de tilbudsspecifikke standarder variere. Dette er for at sikre deres relevans i forhold til netop et givent tilbudsområde.

Hver tilbudsspecifik standard omfatter følgende hovedpunkter

 • Målgruppe & Ydelse (Alle)
 • Resultatdokumentation (Alle)
 • Sociale Relationer & Selvstændighed (Botilbud og Døgntilbud)
 • Mål og opfølgning på indsatser – og resultater for børn, unge og voksne
  • Udviklingsplaner (Botilbud, Døgntilbud og Dagtilbud, Beskyttet Beskæftigelse og STU)
  • Undervisnings- & elevplaner (Skole)
 • Start – overgang og ophør:
  • Ind- & Udflytning (Botilbud og Døgntilbud)
  • Skolestart & -Afslutning (Skole)
  • Opstart & Afslutning (Dagtilbud, Beskyttet Beskæftigelse og STU)
 • Arbejdsmiljø & Social Trivsel (Dagtilbud, Beskyttet Beskæftigelse og Dagtilbud)

De forskellige emner som standarden beskæftiger sig med kaldes kriterier. Det er disse kriterier, der punkt for punkt beskriver, hvad man som tilbud skal beskrive, dokumentere og reflektere over, når man ønsker at blive certificeret efter Foreningen Akkreditering Danmarks Kvalitetsmodel.

model

Kvalitetsmodellen ADK illustreret

HVORDAN KAN MIN VIRKSOMHED BLIVE CERTIFICERET

Ønsker en virksomhed at bliver certificeret skal følgende procedure igangsættes:

1) Meld virksomheden i FADK og indbetal kontingent til FADK. (kr. 2500,- pr. år)

2) Kontakt Bureau Veritas og indgå en aftale om certificering. Kontaktperson hos Bureau Veritas: Karl Larsen. Tel. 29331737. Mail: larsen@dk.bureauveritas.com

3) Bureau Veritas sender en kopi af indgået aftale til info@akkreditering.dk

4) Send en mail til info@akkreditering.dk , hvori man bestiller hvilke standarder virksomheden ønsker tilladelse til at bruge og blive certificeret efter.

5) FADKs formand fremsender de bestilte standarder i en pdf med navn på sted og FADK’s nye logo, på hver af de bestilte standarder.

6) Virksomheden faktureres kr. 1000 pr. leveret standard.

7) Bureau Veritas får besked om den leverede standard og tager efterfølgende kontakt til virksomheden. Den videre procedure er:

1) Udskiftning af certifikat for virksomheder som er certificeret efter tidligere kvalitetsmodel og standard(er).

2) Certificeringsproces for virksomheder, der certificeres for første gang.

3) Udarbejde certifikat til virksomheden samt fremsendelse af LOGO og regelsæt for anvendelse.

HVAD SKAL VÆRE OPFYLDT
- LOVGIVNING OG TILBUDSPORTAL

For at blive certificeret efter Foreningen Akkreditering Danmarks Kvalitetsmodel, er det en forudsætning, at tilbuddet er godkendt af udøvende tilsynsmyndighed samt overholder almindelig dansk lovgivning.

Er tilbuddet leverandør på det specialiserede socialområde forventes i tillæg til ovenstående, at det er opført og beskrevet på Tilbudsportalen.

I tilfælde hvor det skønnes, at et certificeret tilbud ikke længere lever op til sit kvalitetsstempel, har Bureau Veritas eller Foreningen Akkreditering Danmark mulighed for at stille et certifikat i bero mens sagen undersøges, eller i yderste tilfælde tilbagekalde et certifikat.

HVAD ER DE SAMLEDE OMKOSTNINGER VED CERTIFICERING

Virksomhedens samlede omkostninger til certificering afhænger af en række valg, som virksomheden foretager, herunder

Vil vi selv stå for certificeringsprocessen?

Foretrækker vi at inddrage ekstern rådgivning til processens gennemførelse?

Der er ikke enkle svar på dette, og det bedste man kan gøre er at tage en dialog med en af de allerede certificerede virksomheder, om hvorledes de har gennemført processen, og hvad deres erfaringer er. De nuværende certificerede virksomheder finder du hér.

FADKs formand kan altid kontaktes for nærmere råd.

LINKS

Vejledning FADK 2016: Hent hér

Begrebsliste FADK 20.13: Hent hér

Inspirationshæfte for ADK 20.13: Hent hér

Omkostninger til opnåelse af certificering og drift heraf fremgår af dette prisblad

Prisbladet kan udskrives via dette link: Hent hér

Herunder mulighed for download af standarder