ADK-udvalget

 

ADK-udvalget er med til sikre, at ordningens fortsatte udvikling har rod i praksis samt sikre kvalitetsordningens demokratiske forankring blandt Akkreditering Danmarks medlemmer. ADK-udvalget vælges blandt steder, der arbejder forpligtende med certificering, og vælges for en periode på 2 år på det årlige møde i ADK- netværket.

ADK-udvalget  arbejder med ordningens udvikling og udbredelse på mange forskellige måder bl.a.  politisk, som ambassadører og ud fra tilbagemeldinger fra Akkreditering Danmarks medlemmer. Læs ADK-udvalgets kommissorium HER

ADK-udvalget 2014

 

ADK-udvalget 2014 blev valgt på årsmødet i ADK-netværket d. 18. november 2013 og består af følgende medlemmer:

Navn/sted/resterende valgperiode

Berit Buch, Semaiskolen (1år)
Anders Madsen, STOA (1 år)
Karen Tørsleff, Hedehuset (1 år) 
Kathrine Jonstrup, Satelitten (2 år)
Camilla Smedegaard Laugesen, Clemens (2 år)
Tomas Jensen, Startskuddet (2 år)
Anne Raun, Storskoven (2 år)
Laura Schlie, Lænkeambulatoriet (2 år)

Hvis man har spørgsmål eller  ideer kan ADK-udvalget kontaktes via Sekretariatet på info@akkreditering.dk